Trvale udržitelný rozvoj 3

LITERATURA

Dolejš, Jiří - Východiska pro formulaci modelu socialismu – Socialismus pro 21. století – Sborník statí – TAP při ÚV KSČM , Praha 2008, Nakladatelství Futura

Hauser, Michael - Prolegomena k filosofii současnosti – nakladatelství FILOSOFIA Filosofického ústavu AV ČR, Praha 2007

Hudeček, Jiří, místopředseda Strany demokratického socialismu - K modelu socialismu – Socialismus pro 21. století – Sborník statí – TAP při ÚV KSČM , Praha 2008, Nakladatelství Futura

Nováček, Pavel - MYS DOBRÉ NADĚJE – Partnerství pro rozvoj jako globální environmentální výzva – Univerzita Palackého v Olomouci – Centrum interdisciplinárních studií – Olomouc 2003

Ransdorf, Miloslav - Problémové uzly diskusí o socialismu a komunismu – Socialismus pro 21. století – Sborník statí – TAP při ÚV KSČM , Praha 2008, Nakladatelství Futura

Sirůček, Pavel - Nekapitalistická vize ve světle soudobé globalizace a dlouhých vln – Socialismus pro 21. století – Sborník statí – TAP při ÚV KSČM , Praha 2008, Nakladatelství Futura

Vaško, Tibor - Pojetí levice a pravice na počátku 21. století (Z pohledů západních intelektuálů) - Socialismus pro 21. století – Sborník statí – TAP při ÚV KSČM , Praha 2008, Nakladatelství Futura

Podobné články