Proč chtějí ekonomické elity nejméně právě tržní, kapitalistické řešení klimatické krize, i když by dokázalo zkázu odvrátit?

Pokud se shodneme na tom, že přežití lidstva a biosféry je žádoucí, musíme považovat za prvořadé nalézt takovou formu fungování našeho globálního systému, která k tomu povede. A ta forma musí být rovnovážná, spravedlivá, neideologická, apolitická, v souladu s vědeckým poznáním a tím, co se dá po pečlivém, ale nikterak intelektuálně náročném prokoumání považovat za pravdivé a správné.

Hodnocení:
81,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Aby byl celý koncept snadno obyvatelům vysvětlitelný a jimi akceptovatelný a přijatelný.

Hodnocení:
87,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Nová forma tohoto uspořádání musí usměrňovat parciální zájmy všech, co pro své sobecké cíle vedou svět k ekologickému kolapsu a lidstvo a biosféru k zániku. A těmi jsme v různé míře téměř my všichni. Forma musí vzniknout evolučně, navázat na stávající uspořádání. Nefungující ekologický aspekt ve všech současných politických systémech musí být upgradován postupně. Jakákoli náhlá změna by pacienta totiž zabila, stejně jako ho zabije pokračování na této destrukční trajektorii.

Hodnocení:
95,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Mnozí vnímají, že v současném tržním kapitalistickém systému jsou dnešní ekologické a klimatické problémy neřešitelné. Je rovněž logické, že současné problémy více vnímají lidé nalevo, kteří v kapitalismu vidí spíše problém než místo, kde lze nalézt precizní řešení.

Hodnocení:
96,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Mnozí tak volají po konci kapitalismu, jako by existoval prověřený a funkční systém jiný, který tyto problémy nemá nebo je má v menší míře. Navíc nechápou, že funkčnost a vzájemná provázanost a vyladěnost současného globálního systému živí naprostou většinu z osmi miliard lidí na planetě a jeho zbrklá proměna by měla nepředstavitelné následky.

Hodnocení:
82,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Kapitalismus je despotický otec, kterého v rodině nemá skoro nikdo rád, je občas hloupý, násilnický, nadutý a bezohledný, ale zároveň je to i otec, co celý tenhle cirkus živí a náhrada za něj není a ještě dlouho nebude. Co je v tomto světě paradoxní, je fakt, že právě přímo v srdci kapitalismu, kde by ho nikdo z levice nehledal (v jeho tržní teorii), existuje jednoduché, precizní a mimořádně spravedlivé a funkční řešení největšího problému dneška - tedy ekologické devastace (a nejen jí, systém, který bude v článku popsán, by automaticky korigoval i jiné problémy, spojené např. s totalitními režimy, nespravedlivě exploatující a zneužívající vlastní obyvatelstvo nebo napadající pro své sobecké cíle jiné země).

Hodnocení:
86,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Problémem je že ani největší příznivci kapitalismus a trhu “bez přívlastků” (u nás různí Klausovi pohrobci typu Jan Skopeček) nechtějí o této části své jinak posvátné teorie ani slyšet. Dokonce jsem onoho Skopečka jednou dotazy na to, proč jsou externality - tedy ekologické náklady toho, co kupujeme a spotřebováváme - zcela opomíjeny, tak zdeptal, že mi dal ban.

Hodnocení:
81,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Proč tito ideologové trhu popírají něco ze své vlastní jinak nezpochybnitelné teorie, kterou by měli naopak uctívat, obzvlášť když řeší nejzásadnější problém dnešního světa?

Hodnocení:
76,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Proč o ekonomickém základu věcí zarytě mlčí a nehledají jeho nejsprávnější aplikování a místo toho věnují čas vytváření opačně směřujících druhů kapitalismu, které by byly ještě bezohlednější (např. libertariánská fantasmagorie).

Hodnocení:
93,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Klaus se externalitám vyhýbal s tím že žádná změna klimatu neprobíhá a člověk planetu neničí, a tak jsou tedy jakékoliv akce zbytečné. Řešení hodné profesora a nejmoudřejší entity vesmíru.

Hodnocení:
88,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Tito lidé k tomu, co se děje, mlčí proto, že jejich skutečné motivace nejsou ideologické, ale navýsost sobecké. Představit čisté ideové koncepty, které prezentují jen v okleštěné formě, aby byli zvoleni, to není v jejich zájmu. Pro ně je ideologie jen berle používaná pro zcela jiný sobecký účel. Nejsou to ideologové hájící nějaký princip nebo nějakou myšlenku či koncept, jsou to jen poskoci entit (lidí a korporací), kteří chtějí takto neomezeně a bezohledně drancovat Zemi dál, i kdyby to mělo lidstvo a planetu zahubit. Na druhou stranu věčně ono níže uvedené, možná jediné uskutečnitelné a smysluplné řešení klimatické krize a dalších ekologických problémů banovat nemohou, a tak je právě toto striktně tržní, technicistní, apolitické a neideologické řešení tím jediným, proti kterému nemohou nakonec nic namítat ani oni, a má tedy jako jediné šanci náš starý nefunkční svět upgradovat. Jeho další nepřijímání a opomíjení by bylo volnotržním rouháním. Ekonomika bez hrazení externalit zahyne také, spolu s celým hřištěm na kterém se odehrává. Nejsilnějším argumentem předpotopní pravice, podporované moudry z trollích továren fosilních oligarchií nebo z CATO institutů je, že jim nějaký zelený ekoterorista zleva přece nebude určovat co mají dělat. Co ale budou mudrci říkat na to že se zelený ekoterorista nekoná a místo něj vše určuje naprosto neosobní chladný a nestranný mechanismus, který popisuje a vyčísluje realitu přesně dle jejich vlastních teorie? Kdo bude tím bubákem ničícím naše šťastné zítřky na zničené planetě pak?

Hodnocení:
86,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Co když bude likvidací primitivního kapitalismu právě neochota údajných největších zastánců “skutečné” pravice přijmout svou vlastní pravicovou teorii?

Nehodnoceno

Moje hodnocení:

Stará, ale i nová levice (pokud vůbec vznikne) musí zapomenout na své za současné konstelace neprosaditelné pohádky a vize a soustředit se na ten jeden nejpodstatnější kolektivní zájem, který pravice nechce vidět - přežití civilizace. A to klidně i na základě pravicové “technologie” když na tu svou nemá sílu.

Hodnocení:
100,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Ve světle současných čím dál častějších, změnou klimatu živených katastrof, je totiž stále zřejmější že současná primitivní okleštěná forma kapitalismu 19. století přestává v 21. století stačit a trvání na fungování dle ní přivádí lidstvo k zániku. Stále ještě se chováme jako buňky, které “baví” získávat z okolí potravu, ale už je nebaví řešit odvod toxických metabolitů, a tak si k tomu dokonce vytvořily i ideologii o tom, že jedině energií má cenu se zabývat a řídit dle ní svět. Jak dlouho by takto nastavené buňky přežily? Přesně do doby než by se metabolity otrávily a tento evoluční pokus by byl ukončen poznáním že vede ke katastrofě. Jak dlouho s takovouto strategií přežijeme my? Potřebujeme tuto lidskou obdobu tohoto pokusu dokončit až k naší záhubě, nebo se začneme na své počínání dívat komplexně a regulovat to, co má schopnost nás zničit? Opravdu nemáme důvod se poučit?

Hodnocení:
96,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

V situaci, kdy již nemáte možnost dále planetu beztrestně ničit, a naopak každé další ničení může být spouštěčem fatálního neodvratného konce máte dvě možnosti, nesystematicky a chaoticky a pod korupčními tlaky začít někoho vybraného postihovat za to, že dělá nesprávné věci, a někoho vybraného dotovat za to, že dělá správné věci, a doufat, že to nějakým zázrakem bude stačit.

Hodnocení:
87,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Nebo udělat to druhé, co je předmětem tohoto textu, zavést systém, který něco podobného dělá v přesně odpovídající míře u všeho, a zcela automaticky tak utváří dlouhodobě funkční model světa. Bez ideologie a ideologů všech druhů, čistě matematicky a nezpochybnitelně.

Hodnocení:
98,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Problém je, že západní korporátní elity i oligarchické fosilní elity světa nemají pro tuto tolik potřebnou změnu žádnou vůli a jedinou šancí je je k tomu donutit kolektivně jako lidstvo, které chce přežít. Náš živočišný druh jinak nedostane šanci pokračovat, což se na jednu stranu zdá dostatečnou motivací pro změnu (těžko vám někdo potvrdí, že je mu vlastně jedno, jestli jeho děti zemřou hlady), ale na druhou stranu vidíme, že většina lidstva se raději utápí v iluzivních světech a marginálních nesmyslech a v boji s virtuálními nepřáteli.

Hodnocení:
100,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

K tomu abyste všechny hlavouny světa s jejich zájmy k něčemu donutili, musíte problematiku pochopit, vaše řešení musejí být logická, musejí dávat smysl a musejí být prezentovány jasně tak, že jsou univerzálně platné, aby oni nemohou jejich kvality logicky a věcně nikde rozporovat.

Hodnocení:
78,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Historickou zkušeností vidíme, že naše lidské chtění je nekonečné a pokud nedostane hranice pro své rovnovážné fungování, budeme svým chtěním vždy přivádět systém na samou hranici možného, bez ohledu na následky pro další generace. Žádný růst není dostatečně velký, žádné HDP není dost vysoké, žádný majetek dostatečně velký k úplnému uspokojení. I proto se mocní bojí nejvíce spravedlivého systému, který by ukázal v plné nahotě zátěž, kterou pro planetu znamenají

Hodnocení:
100,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Kapitalismus a jeho teorie musí být tedy tím zdrojem záchrany světa. Nic alternativního nyní nemá šanci.

Hodnocení:
42,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Pokud je nějaké řešení funkční, spravedlivé a správné, musí být obhajitelné a vítané prakticky z jakékoli ideologické, logické a racionální pozice.

Hodnocení:
95,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

U předkládaného řešení pomocí externalit se nejedná o nic složitého.

Hodnocení:
91,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Nezabývám se tématem externalit zde v BL poprvé, ale i tak je asi správné vysvětlit jejich význam znovu.

Nehodnoceno

Moje hodnocení:

Když žilo na planetě Zemi méně lidí a s méně intenzivním drancováním přírody bylo možné fungovat i bez nápravy jejího poškozování a určování viníků. Příroda má totiž regenerační schopnost a v rámci jistých limitů dokázala sanovat lidské nerovnovážné nakládání. Problém je že člověk si na tuto bezohlednost zvykl a začal ji považovat za normu, na kterou má nárok a vše ostatní je zelené neopodstatněné zlo. Ale dopředu vidící tržní pravicoví ekonomové už dávno věděli, že aby bylo tržní hospodářství dlouhodobě udržitelné a rovnovážné, je třeba jakoukoli činnost co poškozuje majetek druhého, či majetek společný (např. planetu, klima) danit takovými částkami, které budou potřebné na napravení škody, na uvedení přírody do původní stavu před vznikem onoho výrobku či služby. A toto danění vytváří spolu se zpětnou investicí oněch vybraných daní do nápravy stavu jediný funkční, rovnovážný, spravedlivý a dlouhodobě udržitelný systém, systém velmi odlišný od okleštěného drancujícího trhu, v kterém nyní žijeme. Bohužel velká část moci světa stojí rigidně na ideologii která možnila na úkor planety tuto moc získat a nekonečné zisky z toho plynoucí jsou umožněny právě neplacením externalit. Právní subjektivita Zemi jako takové dána není. Sousedovi nemůžete něco vzít nebo zničit, to budete dohnán k nápravě, ale Země je něco tak velkého, komplexního a neuchopitelného že je snadné jí podobná práva nedat, obzvlášť když se nedokáže hájit a křičet, i když právě ochrana její funkčnosti by měla být tou nejvyšší prioritou, protože bez ní nepřežije NIKDO.

Hodnocení:
96,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Je logické že především mocné a bohaté entity nechtějí být ničím omezovány ve svém dalším růstu a udělají vše proto, aby tu žádný ekologicky spravedlivý, ale je omezující systém nevznikl.

Hodnocení:
99,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

A tak jedni berou Zemi fosilní relikty dávných dob a neuvěřitelně na tom bohatnou a nechtějí ani slyšet o podílení se na opačném procesu (poutání CO2 zpět do nějaké inertní klima neovlivňující formy) tak aby společný majetek lidstva všech generací a celé biosféry nebyl zničen.

Hodnocení:
96,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Bohužel se místo spravedlivého a funkčního řešení, které by zcela přenastavilo civilizaci ve prospěch udržitelného a ekologického hledají pouze taková řešení, která v nejhlubší podstatě udrží současný status quo, i když je jasné že je nefunkční. Neplacení externalit totiž umožňuje neuvěřitelné bohatnutí těch, co systém opanovali.

Hodnocení:
100,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Zatímco naprostá většina obyvatel by po přenastavení systému do udržitelné formy žila velmi podobně jako v současném systému, život elit by byl velmi jiný. Muskové by si za svou genialitu psychopatických narcisů nemohli jen za “práci” v jedné jediné firmě vyplácet ekvivalent odměny ve výši stovek miliard rohlíků nebo chlebových placek atd schopných několik dní živit všechny obyvatele planety.

Hodnocení:
81,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Na systému nejvice parazitující entity vám budou chtít namluvit že neplacení externalit je ve vašem vlastním zájmu, že tím bohatnete a vás životní standard se tím zvyšuje. Není tomu tak, neplacení externalit umožňuje životní styl zanedbatelného zlomku nejbohatších. Jedině externality neplatící systém si může dovolit výstřelky Musků a Bezosů.

Hodnocení:
87,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Možná že právě oni budou nakonec trpět nejvíc protože psychika nejobtížněji zvládá ztrátu čehokoliv. Oni toho totiž ztratí nejvíc.

Hodnocení:
92,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Neměl bych sebemenší potřebu jim jejich ego materialistický narcis trip brát, ale bohužel jsme se dostali do situace, kde planeta už nemá schopnost řešit za nás naše provinění jako v minulosti, ale už se pod tíhou našich skutků a principů fungování fatálně mění a tak se každé neekologické chování již plně promítá do zhoršení stavu planety, stavu, který bude zaplacen obrovskými ekonomickými náklady, nebo utrpením či zánikem lidstva….. vlastně už se to děje nyní, zeptejte se na nízko položených ostrovech co bývaly trvale udržitelným rájem.

Hodnocení:
99,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Jak z toho tedy ven? Jak externality vyčíslovat a platit, jak nutit země které se nebudou chtít vzdát svého blahobytu vyrostlého na ničení? Jak dávkovat přechod na nový systém tak, aby to v každé fázi přerodu přežil a nezkolaboval, když vidíme jak jedna válka a jeden psychopat v jejím pozadí dokážou rozhýbat světové trhy a dovádět lidi k šílenství ze dvou stupňů v obýváku méně?

Hodnocení:
92,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Není zde prostor do podrobna vysvětlovat vše, ale některé možnosti řešení problematických míst pro zavedení externalitního systému si zde ukážeme.

Nehodnoceno

Moje hodnocení:

Jediným řešením je začít vyčíslovat cenu každého produktu, výrobku či služby, a to včetně externalit s tím spojených, přesně tak, jak to požaduje úplná teorie trhu. Je jasné, že placení takovýchto cen by okamžitě rozvrátilo většinu ekonomik. Proto si myslím, že u každého výrobku by zatím měly být uváděny dvě ceny, cena která bude zákazníkem zaplacena (při zavádění nového systému cena velmi podobná současné běžné ceně) a pak i cena, která by měla být zaplacena, pokud bychom chtěli udržet planetu alespoň v tom stavu, co je nyní, tedy včetně plně vyčíslených externalit.

Hodnocení:
98,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Lidé potřebují vědět, co jejich chování a jejich preference způsobují. Musejí vědět, že jejich letecká dovolená za kterou zaplatí dest tisíc, stojí planetu několik stovek tisíc, zatímco dovolená na kole či elektrokole v jejich okolí jen nepatrný zlomek, že jablko z druhého konce světa dopravené letadlem stojí daleko více než to z jejich stromu nebo od sadaře v sousedství, že žárovka užívající elektřinu ze soláru nebo z vodní elektrárny svítí za jinou cenu než ta z uhlí, Lidé zároveň musí vědět že jednou ten rozdíl mezi těmi dvěma cenami někdo nakonec skutečně zaplatí, tedy že výlet za do míče kopajícími lidmi přesídlenými z celé planety do jednoho pouštního sultanátu bude stát systém a ostatní lidi ekvivalent v ceně celoživotní kvalitní potravy pro několik desítek osob a je tedy otázkou, jestli výlet na takový nesmysl není při nezaplacení externalit vlastně budoucí vraždou nebo mučením, i když přímá souvislost mezi oním výletem a smrtí hladem ze sucha afrického dítěte je v tak složitém systému vždy jen nepřímá.

Hodnocení:
97,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Některé firmy již nyní uvádějí “carbon footprint” na svých výrobcích, správnější je ale plně spočítat všechny externality a uvádět celkovou cenu tak, jak navrhuji. Zákazník bude vědět, jakou cenu platí za zboží on a jakou část za něj “zaplatí” ostatní nebo budoucí generace, buď ekonomicky nebo svým živořením v ekologickém kolapsu a zmaru.

Hodnocení:
99,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

První cena by se měla v čase postupně blížit ceně druhé (naším cílem nesmí být nic jiného než vytvoření skutečného tržního systému, kde jsou externality placeny v plné výši a systém může rovnovážně bez svého sebezničení fungovat donekonečna) a sbližování obou cen by mělo by mít daný harmonogram, jak k němu bude postupně v následujících letech docházet. To může být odstupňováno i dle úrovně dané země a dalších měřítek.

Hodnocení:
98,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Nejdříve by mělo být vymáhání externalit procentuálně malé abychom současný systém nezabili, ale zároveň by mělo být jasné, kdy bude zdanění daleko vyšší, což by okamžitě vedlo k omezení neekologických investic. Nebudu jako investor stavět fosilní elektrárnu, když budu vědět, že mě systém brzy zdaněním zařízne, ale postavím takovou, která budoucím zdaněním bude postižena co nejméně a moje zisky nebudou ohroženy.

Hodnocení:
96,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

(Srovnejte se situací, kdy si elity elity nakoupily od státní firmy hnědouhelné elektrárny a pak vysávají ze státu miliardy za to, že je mají utlumovat a ten zlý stát jim jejich spořádaný byznys ničí…)

Hodnocení:
97,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Nyní se nám může zdát, že cen benzínu navýšenou o externality (cenu zpětné přeměny CO2 do inertní formy) bychom nebyli při své současné ekonomické situaci často schopní individuálně zaplatit, a tak nemáme podobný systém chtít. Ale to je mylný pohled. Přenastavení systému by bylo tímto krokem tak fundamentální, že se na tuto cenu nedá dívat současnýma očima. Na jednu stranu by spousta současných nesmyslných věcí a požitků z našich životů zmizela, ale tím by se uvolnily zdroje proto aby to základní, potřebné, správné a zdravé mohlo pro stejnou kvalitu života zůstat.

Hodnocení:
97,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Rovněž je jasné že i současný systém má kde brát, a pokud je k tomu donucen a hrozí mu kolaps nebo zánik, tak to i dělá. Např. i vláda ODS dokázala (byť špatně) zdanit ty, co se na současné situaci napakovali, a transferovat vybranou daň těm, co tyto finance potřebují více.

Hodnocení:
79,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Je pravděpodobné že podobný proces by umožnil většině lidí v základních a prospěšných věcech žít jako dnes nebo i lépe.

Hodnocení:
92,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Při svých cestách po světě před dekádami (ano nebyly ekologické i když jsem převážně jezdil stopem) jsem si nemohl nevšimnout, že lidí žijící v uspořádáních ohleduplných k přírodě, nezaměřených na bezohledný zisk za každou cenu a na úkor kohokoli (včetně vlastních dětí), žijí daleko šťastněji než psychopaté, co často ovládli ekonomiky celých zemí.

Hodnocení:
96,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Na předkládanou změnu se tedy nelze dívat jen jako na ztrátu v našich životech, protože se zdá že tou ztrátou a přenastavením, byť pro některé částečně z donucení, může náš život být naopak šťastnější a bohatší. Lidé se nechtějí měnit i proto že si myslí, že jejich individuální proměna nebude mít nakonec na planetu jako celek vůbec žádný vliv a je v podstatě zbytečná, pokud se k ní nepřidají všichni, na které nemohou mít vliv. Systém, u kterého by věděli, že je správný a vede k proměně všech, by tak byl spouštěčem k tomu se i s nepříjemnými změnami vypořádat s nadějí a pozitivně.

Hodnocení:
95,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Zatím se naopak bohužel stává, že rovnovážně fungující entity (např. “primitivní” zemědělci) nezvládají tlak naší nerovnovážné mašinerie a naše neekologické a neudržitelné a dokonce ještě dotované zemědělství zlikvidovalo část toho rovnovážného v rozvojovém světě. Hladovějící, naše tempo a ceny nestíhající Afričané pak migrují do zemí, které jim tuto situaci vytvořily, stejně jako sucho z klimatické změny, na které se jejich předci vůbec nepodíleli.

Hodnocení:
93,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Je třeba tuto zrychleně se roztáčející spirálu přerušit, než nás nějaké z chapadel této chobotnice s jediným společným zdrojem problémů zničí.

Hodnocení:
98,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Je jasné že technicky by šlo o složitý a datově velmi obsáhlý systém. Ale podobné systémy fungují a to i když jejich použití je eticky sporné a nic skutečně pozitivního nepřináší. V Číně dochází ke sledování obrovského počtu lidí, je “vyčíslována” jejich nebezpečnost systému a vše je propojené tak, že komunistickému systému nebezpečný člověk si nakonec např. nekoupí ani jízdenku na vlak… Rovněž systémy sledující na sítích naše chování neustále dotvářejí poznání každého účastníka jen proto, aby mu v danou chvíli podstrčily to co by si mohl chtít koupit.

Hodnocení:
87,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Je jasné že zatímco podobné systémy, sloužící k přežití nespravedlivého systému terorizujícího lidi nebo k maximalizaci zisku korporátu nejsou příliš potřebné z hlediska přežití našeho živočišného druhu. Ovšem podobně náročný systém pro vyčíslení externalitních cen věcí, výrobků a služeb je v zájmu všech. Musí být vytvořen a udržován nezávislou entitou, nejlépe technologickou, pouze s lidskou mezinárodní supervizí. (Těžko budou nespokojenci napadat AI, když mohou být součástí jejich kontrolních mechanismů zajišťujících, že nikdo nebude zvýhodněn a vše bude navýsost spravedlivé).

Hodnocení:
91,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Technické řešení by tedy muselo znamenat zavedení obdoby auditorských firem pro oblast vyčíslování, vymáhání a užití externalit při využití AI. Jakékoliv nezákonné obohacování ve vztahu k externalitám musí být chápáno na úrovni nejzávažnějších trestných činů.

Hodnocení:
98,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Je jasné, že se najdou režimy a státy, které se nebudou chtít postupného směřování k funkčnímu externalitnímu trhu účastnit. Budou dokonce tak jako dosud sponzorovat všechny možné ideologie a -ismy, které půjdou opačným směrem, jen aby uchránily systém, který jim dává bohatství a moc. Ale kouzlo externalit spočívá v tom, že dobrovolná neúčast zemí jim nemusí pomoci. Podmínkou funkčního externalitního trhu totiž je, aby se vybraná daň za zničení přírody skutečně nasměřovala do nápravy přírody. Zničili jsme toho na světě už tolik, že čeho nedostatek určitě není, jsou místa k nápravě. Je jedno, kde k vylepšení přírody dojde.

Hodnocení:
93,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Pokud tedy nějaká firma z fosilní oligarchie neparticipující v systému rovnovážného světa bude chtít vyvézt něco do země, která naopak externalitní trh má nebo ho zavádí, může být daná věc zdaněna až následně při dovozu (nebo dokonce do daně zahrnout i externality za zboží použité na domácím neexternalitním trhu) a vybrané prostředky použít na území odpovědné, externalitně se chovající země.

Hodnocení:
82,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Fosilní oligarchie by tedy mohly po nějakou dobu nějak fungovat (než díky sankcím a neúčasti v globálním trhu zkolabují) úplným uzavřením se, ale brzy by jim došlo že bez globálních vazeb nemají šanci, a tak je nakonec lepší, když jsou externality investovány na jejich vlastním zničeném teritoriu, než když platí obnovu a vylepšení jinde.

Hodnocení:
79,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Vznikl by nový segment ekonomiky, segment v kterém vybrané externalitní daně budou pod přísným nezávislým kolektivním mezinárodním dohledem investovány do napravení stavu území či planety jako celku. Od vysoce technologických řešení farem na poutání CO2, do kterých mohou investovat mocní a bohatí, až po malé projekty, kde člověk dostane zaplaceno třeba za sázení stromů a jiné ekologicky prospěšné chování. Tento segment byl obřím a stabilním zaměstnavatelem.

Hodnocení:
85,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Svět je nyní již tak poškozený a zničený, že se nikdo nemusí bát že by v této variantě budoucnosti práci neměl. A že by nebylo z čeho tuto práci financovat? Víte kolik takových plně uspokojujících výplat je v jedné jachtě, nebo kolik hasičských sborů skrývá v sobě jeden fotbalista? Víte jaké jsou skutečné rezervy systému, pokud to nezdravé a destrukční zmizí, nebo se promění v udržitelnou formu?

Hodnocení:
86,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Současný systém nepropojující napravení přírody a původce znečištění, kde jedni se pakují a druhým, co se neprovinili, jsou vytahovány z kapes peníze na sanaci, je dlouhodobě neudržitelný a nefunkční a nedá se na něm stavět žádná funkční rovnovážná lidská budoucnost.

Hodnocení:
98,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Nadstavba světového ekonomického dění, obsahující vyčíslování a používání externalit, by neměla záviset na partikulárních zájmech žádné země a být apolitická. Všechny -ismy a jejich vyznavači mají přes značnou rozdílnost identický cíl - přežít, včetně dalších generací. Alespoň to všichni tvrdí. To, že tak nakonec nedělají nic, je dáno rozporem mezi tím, co veřejnosti předkládají, a tím jak sobečtí ve skutečnosti jsou (jsme).

Hodnocení:
79,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Je třeba otevřít karty, ať obyvatelstvo vidí kdo a proč ničí přežití lidstva. Nové externalitní přesné a spravedlivé “monstrum” nesmí být řízeno nikým napadnutelným a obvinitelným, ale mohlo by být nakonec vytvořeno jako automatická inteligence, která hru na maskování skutečných osobních zájmů lidí i zemí hrát nemůže, její jednoduché parametry musí být otevřené, přehledné a jasné.

Hodnocení:
80,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Je zároveň neuvěřitelným štěstím, že právě demokratické země jsou toho času největšími vojenskými mocnostmi. Nevyspělé země musí cítit, že zpočátku budou mít jisté úlevy, kdy nebudou muset podstupovat stejnou intenzitu “nepříjemností” s přechodem spojených jako vyspělý svět, který musí vnímat svou historickou vinu a odpovědnost za nerovnovážná fosilní staletí.

Hodnocení:
76,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Po rozběhnutí a vyladění ve vyspělém světě, který historicky nese největší díl viny, a musí tedy stát v čele, bude snadné ho s naší podporou v plné verzi přenést i do dalších zemí, kde by se v první vlně týkal jen velkých znečišťovatelů nebo tam kde by neexternalitní konkurence mohla získat neoprávněnou výhodu a nahradit rovnovážnější konkurenci.

Hodnocení:
87,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Osobně bych nezůstával jen u vnímání externalit ve vztahu přírodě a planetě, ale zařadil do nich i člověka samého. Nespravedlivé oligarchické systémy vykořisťující vlastní lidi (a nemusí jít jen o ujgurské koncentráky) musí být zdaněny ve výši jejich zisku z onoho provinění. Západní investoři o toto zájem nikdy neprojevovali a dostali nás do pozice, v které jsme závislí na zrůdných režimech. Používáním jejich otroků jsme se stali otroky sami.

Hodnocení:
95,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Je třeba toto napravit, jinak nás to jednou zničí. Externalitní trh by toto dokázal zajistit, upřednostňoval by ty, co své lidi nemučí, a tak by se nově nikomu nevyplatilo využívat své lidi jako otroky bez práv. Rovněž by se zdanění týkalo zemí napadajících a ničících jiné země, i jejich zboží by po zdanění oněch prohřešků pak bylo nekonkurenceschopné a jejich chování by se jim nevyplatilo. Dnešní Rusko by vědělo, že každou škodu způsobenou Ukrajině zaplatí, a nedoufalo by, že se nějakou svou další podlou kličkou spravedlnosti vyhne.

Hodnocení:
90,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Dalším destruktorem rovnovážného fungování jsou daňové ráje umožňující, aby elity nekonečně sobecky využívaly ziskovosti v zemích podnikání a přitom se vyhýbaly spoluodpovědnosti a neparticipovaly na financování funkčnosti ty zisky umožnující.

Hodnocení:
100,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Vymstí se nám neexternalitní globální fosilní zemědělství, které po svém kolapsu bude největší příčinou masového lidského vymírání. Lokální ekologická produkce, která nepotřebuje globální vstupy agrochemie, nedokáže celou současnou populaci uživit. Je v našem zájmu nechat přenastavit naše zemědělství tak, aby jedním z postranních efektů změny případnou krizí zvládlo. Nepoučení se z energetické krize by mohlo být v případě zemědělství daleko fatálnější než situace nyní.

Hodnocení:
87,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Pokud má civilizace přežít, musí upgradovat. Technické neideologické řešení, které nemůže být nikým rozporováno, je patrně jedinou možností, která se dá nalézt a obecně na planetě přijmout.

Hodnocení:
92,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Vyzval bych lidi, co s tímto záměrem souzní, k šíření povědomí o tomto civilizačním upgradu a k zakládání politických stran, které budou nějaký podobný spravedlivý systém ochotné zavést. Je vlastně hrozivé, že žádné takové nejsou, existují jen stany ideologů a parciálních pohledů, skrývající skutečné sobecké zájmy vlivných entit. Nadhled nadřazující planetární nad sobecké nikde v politické soutěži není, přitom je stále jasnější, že bez planetárního brzy nebude ani to lidské.

Hodnocení:
100,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Člověk který vidí problém, rozumí jeho původu a chápe řešení, o kterých je přesvědčen, že jsou morální a správná, dokáže neuvěřitelné věci (podívejte se na Ukrajince jak dokáží vítězit nad někým kdo je měl za tři dny porazit).

Hodnocení:
92,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Pokud přijmeme ekologický problém za svůj, porozumíme jeho důvodům a pochopíme proč jsou zdánlivě nepříjemné aspekty jeho řešení nutné a rozhodneme se abstinovat a nazabít naše děti a další generace, tak máme šanci to dokázat.

Hodnocení:
96,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Musím ale uvést, že osobně příliš nevěřím, že současný člověk bude schopen nějaký takový systém od svých zástupců požadovat. Zdá se ale, že pokud přicházející krizi někdo přežije a začne jednou opět postupně přes všechny mezistupně vytvářet nový lokální a následně globální systém, bude jednou ve stejné pozici jako nyní my a možná že si díky našemu masakru konečně uvědomí, že systém organizující ekonomické dění tak, aby bylo s planetou v rovnováze je jeho jedinou možností.

Hodnocení:
100,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Pak má smysl nad těmito věcmi přemýšlet a přít se o ně a toto poznání dál vyvíjet, aby se stalo obecně známým a jednou na něj možná i reálně došlo. Nedá se vyloučit, že možnost zorganizovat striktně a racionálně svou činnost na planetě nikdy mít nebudeme, protože esoterické pohádky o změně vědomí obyvatelstva, které se náhle a dobrovolně promění ze sebestředných konspiračních anivax imbecilů ve vědomě spolupracující jednotný sluníčkový planetární organismus jsou velmi nepravděpodobné…

Hodnocení:
97,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Chci ještě dodat že jsem neměl sebemenší chuť podobný text psát a věnovat mu čas, ale absence čehokoli co by dávalo nějaký strukturální, systematický a logický smysl mě k tomu dohnala, možná, že jsem jen málo četl a nebo měl smůlu nenarazit na něco odpovídajícího nebezpečí, ale jen na výkřiky typu “musíme se změnit” bez jakéhokoliv náznaku JAK? které příliš smyslu nemají, stejně jako nekoncepční a chaotické pokusy vytrženého trestání nebo dotování nápravy (dotace na elektrická auta a pod.), což jsou pokusy, které neměří, nedávají a neberou všem dle míry jejich činnosti, provinění nebo napravování, ale často naopak, tedy nespravedlivě a nekoncepčně, tedy tak jak se žádný systém pozitivně evolučně vyvíjet nedokáže. Což dalo munici velkému množství lidí k tomu aby jakékoli ekologické řešení brali za hloupé a nepřijatelné.

Hodnocení:
95,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Lituju každého, kdo nezažil, např. ve vysokých horách, při pohledu na nekonečné moře nebo “jen” do očí svých dětí takové vnímání světa, které by ho přesvědčilo o tom, že pro zachování tohoto neuvěřitelného místa musíme udělat i to zdánlivě nemožné. Zničit tohle všechno pro pár dalších let nesmyslného fosilního flámu a sobeckých výhod je zbloudilým činem, kterého budeme možná litovat jen my sami. Nikdo další o našem případu těch, co to nedokázali, asi vědět nebude, pokud tam ten děda na obláčku opravdu nesedí a nedívá se

Hodnocení:
100,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Těm, co dočetli až sem, děkuju za Váš čas :-). Asi není tak složité najít problematická a obtížněji řešitelná mista navrhovaného konceptu, ale přesto nedokážu vymyslet funkčnější řešení současné krize. Chápu že je snadné do takového nápadu střílet, obzvlášť když není do detailů rozebrán....ale raději než střílení uslyším konstruktivní doplnění nebo alternativní ucelené koncepty řešení a nápady kudy se z této destrukční trajektorie vydat....

Hodnocení:
96,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Pro případné masochistické šílence, kteří ještě nemají dost, pár poznámek, které se mi nikam nevešly:

1.

Na právě proběhlé klimatické konferenci se jako jediné “pozitivum” dohodlo že některé bohaté země budou dávat nějakých chudým zemí nějaké peníze za problémy které s klimatem mají. Peníze, nejde o záchranu světa, jde o peníze. Asi když svět zničíme, ale řádně si to vzájemně zaplatíme, bude ten konec veselý a v pořádku. Navíc vše budou financovat státy, tedy peníze z daní ekologa, co si pěstuje vlastní jídlo, jezdí na kole a topí dřevem ze svého lesa, zatímco fosilní korporace díky daňové optimalizaci platit nebudou nic. Paráda. Spravedlnost 2.0 asi … Černé svědomí si zalepíme posláním peněz do černých děr zkorumpovaných režimů nevyspělých zemí, kde si tamní diktátoři konečně koupí víc mercedesů …samozřejmě na benzín. To zní opravdu dobře…kvůli tomu jste stovkami vládních letadel letěli do Egypta? Pak vám musím zatleskat.

Hodnocení:
82,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

2.

Celou republikou otřásá nedostatek energií a šílenství z údajně vysokých cen, ale jak vysoké ceny to jsou, když stále ještě pálíme uhlí, abychom vyrobili sníh, kterým pokrýváme celé hory, abychom mohli lyžovat o několik týdnů v sezoně více? Prý jsou současné ceny energií nezaplatitelné a tak se údajně uskromňujeme a šetříme až tak, že nás to ničí a mnozí to neunesou, ale jak nastavená je společnost, pokud zároveň i průměrně vydělávajícím lidem zajišťuje “zimu v létě” ze spáleného uhlí? Fakt má stát podporovat z našich daní toto? Je pro vás tato možnost tak zásadní, že se domnívát,e že pozabíjet nebo odsoudit k živoření vaše děti či vnuky je něco, s čím se pro to prodloužené lyžování musíme smířit?

Hodnocení:
98,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

3.

Dovedete si představit, že začneme říkat “sport” tomu, když se budeme sami hýbat a ne komplotu fosilní diktatury a elitních švýcarských snobských právníků, což sice vynáší miliardy, ale bojí se to říkat pravdu, tedy že lidské externality, kterých se pořádající režimy dopouštějí na těch, co si k týrání vybrali, jsou zlem? Dalo by se sportovní ochuzení pocházející z neexistence téhle kopací šarády u TV, místo které třeba osobně vyběhneme ven na vzduch, považovat za naši prohru a je opravdu tak frustrující, že nám planeta již neumožňuje podobné celoplanetární sjezdy bez následků uskutečňovat?

Hodnocení:
97,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

4.

Neexternalitní ekonomický systém fungování současného světa ukazuje čím dál bizarnější excesy vedoucí jedním směrem - k našemu kolapsu. Umožnil např. zcela nesmyslné a nic nepřinášející kryptoměny, jejichž virtuálnost vytvořila zcela reálnou uhlíkovou stopu a přidala na mapu světa poměrně velký neexistujici průmyslový stát, který ale naprosto nic neprodukuje, přesto však plundruje planetu jako desítky milionů královsky si žijících lidí… aby jednou zkrachoval a nezanechal po sobě naprosto nic (kromě pokusu pár insider zlodějů, co dokázali něco z nich reálně ukrást a proměnit na reálné domy na Bahamách) . Jinak jen spoustu naivních, zničených a zbankrotovaných lidských životů …..a smutných kriminálních elit truchlících nad tím, že musí najít jiný nástroj jak svou nezákonnou činnost ukrýt.

Hodnocení:
88,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

A ještě jedna poznámka pro hlavouny:

Řekl bych vám, jak vyřešit klimatickou krizi po mém, ale to byste měli za ještě šílenější, a tak raději říkám, jak ji snad jde vyřešit po vašem. Teorie trhu a kapitalismus je váš systém, já bych měl raději jiný, ale právě proto nemůžete toto řešení ignorovat. Leda že bychom se všichni shodli a odhlasovali, že těch dalších pár let tohohle fosilního flámu stojí za to planetu zabít a tak na další generace a zbytek biosféry kašleme. Tahle planeta je stejně hnusná a nezajímavá, lidstvo a biosféra debilní a fádní a tak nebude vůbec vadit, když ve vesmíru to nejpokročilejší z miliard let nudné a netvůrčí evoluce zmizí. To by sice bylo sobecké, ale alespoň fér. Tvářit že situaci řešíme a záleží nám na ní, už fér není. Je to největší a nejnebezpečnější lež v dějinách. To vy jste vykuchali vaši vlastní teorii, vyzobali z ní to, co se vám hodí, a pohřbili a zatajili to, co se vám nehodí. A zrovna jako na potvoru jste z té vaši teorie zatajili tu část, jejíž absence nás všechny nejspíš brzy zabije nebo umučí.

Hodnocení:
95,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Zvedněte zadky a začnete něco reálného dělat. Jestli nechápete, že máte, odejděte a dejte své posty jiným. Jestli nechápete že zabíjíte i sami sebe a své děti a vnuky, odejděte také. Jestli nerozumíte ani tomu že nyní vám tohle většina po dobrém vysvětluje a jen menšina vám ničí obrazy polívkou, tak varuju, že brzy přijde doba v které to tak nebude.

Hodnocení:
99,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Přijde doba environmentálních Palachů, kteří stejně jako on budou vědět že jsou kolektivní věci, hodnoty a varování za které má smysl položit život.

Nehodnoceno

Moje hodnocení:

A až se těmhle vysmějete a prohlásíte je za blázny (stejně jako komunisté své doby), aby vaše akcie neklesaly, přijdou environmentální teroristé, kteří si uvědomí, že je lepší systém zabít, dokud ještě neproměnil klima tak, že inteligentní život, po kolapsu, chaosu a válkách o zdroje, nebude možný.

Nehodnoceno

Moje hodnocení:

Teroristům s narůstajícím počtem klimatických obětí dojde, že tato cesta je sice strašlivá, ale přesto z jejich pohledu správnější než jiné varianty.

Nehodnoceno

Moje hodnocení:

Teď ještě pomocí svých lží a slibů ekologických zítřků, co určitě přijdou (zatímco emise stále stoupají) ovládáte ty, co si myslí že jejich generace ještě nějak v klidu dožije, ale brzy v téhle spirále destrukce převezme otěže generace, co bude vědět že zabíjíte přímo je.

Nehodnoceno

Moje hodnocení:

Některým se v hlavě nenarodí lepší řešení než se stát teroristou skutečným.

Nehodnoceno

Moje hodnocení:

Nejsem příznivcem téhle cesty, ale vím že pokud se dál jen budete slétávat na konferencích bez výsledku, tak přijdou tací, co jejími příznivci budou…… to jen aby jste se pak zase nedivili, že vás na tohle nikdo neupozornil a nemohli jste předpokládat kam až věci dojdou.

Nehodnoceno

Moje hodnocení:

* * *

Nemohl jsem se v tomto textu zabývat některými detaily, např. kdo, jak a jakými prostředky a mechanismy má vyčíslovat externalitní ceny atd., to by už bylo opravdu na knihu (jsem ochoten ji i ve spolupráci s dalšími sepsat, pokud za mě někdo převezme mé povinnosti nebo uhradí čeledína :) ).

Nehodnoceno

Moje hodnocení:

Absence těchto podrobností se dá využít k tomu tvrdit, že cesta vyčíslování externalit a zavedení úplného funkčního trhu se nedá použít, protože je nereálná, drahá, příliš složitá i s našimi IT prostředky.

Nehodnoceno

Moje hodnocení:

Nepochybuji že by se našly spousty ekonomických odborníků, co toto budou tvrdit, když jiná obrana vlastně neexistuje.

Nehodnoceno

Moje hodnocení:

Vtipné na tom je to, že nám tím zároveň o našem současnému systému sdělí, že je dlouhodobě zcela nefunkční, nejde upgradovat a dle všeho, co dnes víme, se nás, nebo ty po nás, patrně chystá všechny zabít, uškvařit nebo umučit.

Nehodnoceno

Moje hodnocení:

Ani to nebylo úplně nedůležité zjištění, tito odborníci by nám tím totiž zároveň nade vší pochybnost sdělili, že když řešení není v rámci jejich kapitalismu, mají pravdu vlastně ti, co volají po jeho konci.

Nehodnoceno

Moje hodnocení:

Podobné články