OBĚŽNÍK ČÍSLO 1

Před řadou let jsem se seznámil s Milošem Šidlíkem a vstoupil do jeho spolku Lidé pro lid. Od té doby se pravidelně scházíme každý týden. Dosud jsme se věnovali různým projektům, především školské reformě, územnímu uspořádání, hodnostem, seznamce partner a informační burze.

Hodnocení:
73,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Co nás do budoucna zajímá, navzájem bychom se chtěli obohatit v takových oblastech jako je vaření, elektronika, IT gramotnost, fotovoltaika, politika a životní prostředí, domácnost a klub, spotřební družstvo, sdílení, informační burza.

Hodnocení:
98,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Politika a životní prostředí

Řeší se toho hodně: rozvrat klimatu, boj se suchem a s extrémními výkyvy počasí, vymírání živočichů a hmyzu, průmyslové zemědělství a nadměrný rybolov, uhelné elektrárny, solární panely, ekonomická demokracie, zbrojení a odzbrojení – reforma OSN, přelidnění a pomoc lidem v třetím světě, kapitalismus a růst (na dluh), konzumní společnost, osvěta a hnutí, bohatství a chudoba, nové environmentální technologie, ekologická daňová reforma, zdanění paliva v letecké dopravě, rozvoj kolejové dopravy, a mnoho dalšího...

Hodnocení:
75,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Zkušenost z práce ve výrobním podniku a v ekologickém ústavu mě (JM) přivedla k jednoznačnému závěru: jestli něco může zastavit honbu za ziskem a z toho pramenícím neudržitelným růstem, pak je to uplatnění principů hospodářské demokracie.

Hodnocení:
100,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Konkrétním vyjádřením ekonomické demokracie v praxi je družstevní hnutí. Jak možná víte, v první republice jsme byli družstevní velmocí, nyní jsou družstva v hlubokém útlumu. Teoreticky se rozvoji družstevního hnutí v naší republice věnuje KSLP. Výraznou osobností družstevního hnutí je také František Stočes, který rozlišuje hospodářský systém totalitní, kapitalistický a právě demokratický. Družstvům se věnuje také Alternativa zdola v čele s Ilonou Švihlíkovou a Zbyňkem Fialou. Družstevnímu hnutí a nerůstu se také věnuje Naďa Johanisová.

Hodnocení:
78,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Mezi výrazné autory patří Zbyněk Fiala, Jan Zeman, Jiří Paroubek, Naďa Johanisová, Josef Patočka, Jiří Dolejš, Jiří Pehe, Ilona Švihlíková, Oskar Krejčí, František Stočes...

Hodnocení:
97,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Pozornost si zaslouží elektronická periodika jako jsou Deník referendum, Časopis argument, Vaše věc, Nová republika...

Hodnocení:
58,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Exponenciální růst v rámci konečné kapacity Země není trvale možný. Nacházíme se v situaci, kdy musíme zásadním způsobem změnit uvažování o existenci naší civilizace. Externality v podobě skleníkových plynů vedou k oteplování planety, a to tak výrazným, že je ohrožený budoucí život dnešní mladé generace. Potvrzením toho, že změna klimatu již nastala, je rostoucí agresivita počasí, kdy období sucha střídají přívalové deště.

Hodnocení:
78,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Jestliže chceme růst teploty udržet pod kontrolou, máme zhruba deset let na to, abychom emise snížili na polovinu. Zatím tomu ale nic nenapovídá, hladina skleníkových plynů stoupá. Růst spotřeby energie je větší než výše instalovaných obnovitelných zdrojů za stejné období. Chvályhodný je přístup Evropské unie, pro kterou se stává ochrana životního prostředí prioritou. Zásluhu na tom má také evropské hnutí zelených, které je v západních evropských zemích na vzestupu.

Hodnocení:
52,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Klimaskeptici tvrdí, že ochrana životního prostředí je příliš drahá a tudíž nelze vyřadit fosilní zdroje. Ve skutečností potřebujeme jedno: aby co největší množství fosilních paliv zůstalo v zemi. Hraje se o čas, neboť fosilní zdroje jednou tak jako tak dojdou. Přitom čas je ten nejvzácnější prvek, který máme. Jedná se o změnu srovnatelnou s průmyslovou revolucí.

Hodnocení:
57,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Mělo by se změnit konzumní chování jednotlivců nebo systému? Odpověď zní- oboje.

Hodnocení:
56,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Česká republika je významným vývozcem elektřiny, proto je zcela na místě požadavek zastavení provozu nejšpinavějších uhelných tepelných elektráren.

Hodnocení:
35,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Domácnost a klub

Potřebujete něco zařídit ve vaší domácnosti? Chtěli byste se o tom poradit s ostatními? Potom bude nejlepší stát se členem klubu Lidé pro lid, z.s. , a využít mimo jiné klubové slevy. Může jít o nákup a servis elektroniky, elektrospotřebičů, vybavení domácnosti a podobně.

Hodnocení:
79,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Spotřební družstvo

Družstvo umožňuje demokratickým způsobem organizovat uspokojování našich hospodářských potřeb. Stojí za zvážení, jestli se nepokusit za využití sítě (internetu) výhodně nakupovat domácí potřeby pro členy družstva.

Hodnocení:
80,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Sdílení

Žijeme v konzumní společnosti, máme okolo sebe řadu věcí, které lze sdílet nebo společně užívat. Tím můžeme šetřit životní prostředí a navíc se vzájemně obohacovat.

Hodnocení:
74,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

(JM: v mém případě mohu nabídnout magnetofonové kazety s hudbou sedmdesátých a osmdesátých let. Uvítal bych možnost odkoupit CD přehrávač a také zajistit přepis s videokazet na DVD disky.)

Hodnocení:
58,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Informační burza

Jak změnit rychlost zavádění nového politického systému šetrného k životnímu prostředí? Navrhuji politiky nejenom volit jednou za čtyři roky, ale průběžně hodnotit jejich názory a myšlenky, vytvořit jakousi informační burzu.

Hodnocení:
90,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

V ČR na stránkách nejlepších deníků se publikuje řada nadčasových článků, které se zabývají politikou a problematikou životního prostředí. Tyto články by se mohly stát základem pro informační burzu.

Hodnocení:
70,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Na základě webu www.informacniburza.cz bych chtěl s vaší pomocí přispět k rozvoji trvale udržitelné společnosti. Co je potřeba:

Hodnocení:
59,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Nejdříve je třeba vyhledat a zařadit k hodnocení kvalitní nadčasové a polemické články a texty z celého internetu.

Hodnocení:
90,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Potom je nutné podle nejlepšího vědomí ohodnotit odstavce v textech.

Hodnocení:
90,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Jaký bude ideální výsledek? Vytvoří se stránky seřazené podle úspěšnosti pro jednotlivé oblasti – štítky a autory. To nejlepší budeme mít jako na dlani!

Hodnocení:
50,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

 

LIDÉ PRO LID z.s.

Ing. Josef Müller

Krystalová 469/32

Praha 9 – Čakovice 196 00

mobil: 728 211 847, 725 594 942

e-mail:jo2009@seznam.cz

www.informacniburza.cz

 

předseda sídelního výboru L.p.l., z.s. Miloš Šidlík

Jasmínová 2885/33

106 00 Praha 10

telefon: 223011231

e-mail: milossidlik@seznam.cz

Podobné články