Globalizace je na ústupu

Olomoucká organizace ARPOK, která pořádá pravidelné rozvojové večery v Divadle hudby (známého tím, že se v něm každý duben konají vyhlášené Ekologické dny), projevila zájem o přednášku docentky Ilony Švihlíkové o „alternativách zdola“. Leden bývá z hlediska návštěvnosti podobných akcí spíše „hluchým“ měsícem, přesto byla účast poměrně hojná.

Nehodnoceno

Moje hodnocení:

Docentka Švihlíková propojila ve výkladu tři problémové okruhy.Začala u stavu světové ekonomiky.Hlavní zpráva zní: globalizace jako dominantní znak uplynulých desetiletí je na ústupu. Děje se to z důvodů politických (Trumpova politika)i technologických(návrat výrob do mateřských zemí, tzv. re-shoring).Ekonomika ČR, to je to druhé téma,stojí před nejistou budoucností. Problém spočívá v tom, že její výrazná integrace do světové ekonomiky nemá příliš vhodné nastavení. Naše extrémně otevřená ekonomika neumožňuje setrvalý nárůst životní úrovně. Navíc je silně zranitelná, či z opačného pohledu, má poměrně malou odolnost, protože je příliš vázána na několik velkých zahraničních firem, několik málo sektorů (především automobilový průmysl) a je přehnaně závislá na exportu do EU,zejména Německa.

Hodnocení:
81,0 %
(hodnoceno 2×)

Moje hodnocení:

Naléhavým strategickým úkolem je proto zvýšení odolnosti české ekonomiky, už jen kvůli tomu, jak se ve světové ekonomice navyšují rizika (a nejen tam, stačí uvést klimatickou změnu). A právě zde vstupují do hry alternativy zdola, třetí velké téma současnosti.

Hodnocení:
74,0 %
(hodnoceno 1×)

Moje hodnocení:

Abychom tomu porozuměli, je potřeba zdůraznit, že lokální ekonomika je další možností vedle soukromého a státního sektoru. Není tak závislá na zisku a nekonečném růstu. Obsahuje i prvky vzájemnosti a sdílení, proto bývá někdy definována jak třetí okruh ekonomiky. Je méně závislá na výkyvech nálad vzdálených miliardářů v nejistém světě, protože nabízí možnosti přímé participace občanů, rozhoduje se na jejich úrovni. Je to jiná situace než v globalizaci, kde jsme obětí rozhodování mimo národní státy, a často přesahujícího kontrolu států vůbec.

Hodnocení:
88,5 %
(hodnoceno 2×)

Moje hodnocení:

Pro lokální alternativy je typické, že nabízejí možnosti uzavřeného výrobního cyklu, kde se zpracovává co možná nejvíc místních zdrojů pro místní spotřebu. Je-li v takové „ekonomice na krátkou vzdálenost“ v místě produkce i odbyt, peníze neunikají za hranice lokality, protože každý místní výdaj je zároveň místním příjmem. Vedle tohoto lokálního ekonomického cyklu může vznikat i další cyklus, materiálový. Je jím výroba „od kolébky po kolébku“, tedy oběh materiálů od výroby přes spotřebu a zpracování odpadů až k jejich novému využití.

Hodnocení:
88,0 %
(hodnoceno 2×)

Moje hodnocení:

Právě v této provázanosti je největší potenciální síla lokální ekonomiky. Lokálnímu a materiálovému cyklu se přitom nejlépe daří ve spolupráci s participací, ekonomickou demokracií. Minulá krize potvrdila mimořádnou odolnost firem, které mají podobu družstev či zaměstnanecké spoluúčasti nějakého typu. Právě po krizi po roce 2008 (to začala v USA, k nám přišla o rok později) jsme si mohli ověřit, do jaké míry je tato odolnost je reálná. Často jsou v této souvislosti citovány výzkumy Evropského parlamentu, které to potvrdily naprosto jednoznačně.Když došlo v olomouckém Divadle hudby na diskusi, řada dotazů se vracela do minulosti, především k privatizaci nebo k neslavné historii „kampeliček“, které potopila právní úprava umožňující vykrádání. A pochopitelně se mluvilo i o mzdových podmínkách a sociální situaci dneška. Jedna otázka se opakovala: jak podporovat místní (lokální) zboží, když má řada občanů tak hluboko do kapsy?

Hodnocení:
82,0 %
(hodnoceno 2×)

Moje hodnocení:

Mezi diskutujícími zazněla řada názorů: od těch, že mzdová úroveň je tématem pro vládu, až po uvědomělost spotřebitele (spotřebovávat méně, ale lokálně), více hledět na životní cyklus výrobku (který je dnes u řady zboží uměle zkracován) a na ekologické dopady naší činnosti.

Hodnocení:
82,5 %
(hodnoceno 2×)

Moje hodnocení:

Pro Alternativu Zdola z toho vyplývá řada impulsů. Není pochyb o tom, že potenciál lokální ekonomiky je velký. Její význam vzrůstá vzhledem k vývoji světové ekonomiky. Práce pro alternativy zdola je tedy více než dost.

Hodnocení:
84,0 %
(hodnoceno 2×)

Moje hodnocení:

(ilo)

Podobné články